Na této stránce zajímavé odkazy:

 • Seznam států s vyšším rizikem výskytu TBC: www.mzcr.cz/seznam-statu
 • Důležitý pomocník nácviku správné inhalační techniky astmatika/bronchitika: www.mujinhalator.cz
 • Četnost výskytu Poruch Autistického Spektra (PAS) v poslední době narůstá. Odhad v dětské populaci je cca 1%. Zajímavé informace na www.autismus-screening.eu
 • Informační portál pro lidi, kteří se chtějí dozvědět vše o životě s bezlepkovou dietou: www.celiak.cz nebo www.celia-zbl.cz popřípadě web Sdružení jihočeských celiaků z.s. www.celiakie-jih.cz
 • Indikační seznam pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o děti a dorost (a dospělé): lázně 
 • Nařízení vlády o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání: Nařízení vlády č. 276/2015 Sb. Hodnota bodu pro rok 2024 je stanovena na 424,27Kč. Hodnota jednoho bodu již nebude stanovena pevnou částkou, ale jako 1 % průměrné mzdy v národním hospodářství zjištěné za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, v němž vznikla povinnost provádět hodnocení bolesti a ztížení společenského uplatnění
 • Metodické doporučení MŠMT z února 2024 ohledně prevence a postihu záškoláctví a omlouvání žáků z vyučování: MŠMT - Záškoláctví
 • Kouření není zlozvyk, ale nemoc, která má i svoji diagnózu (závislost na tabáku F17.2 nebo případně - často u dětí - expozice pasivnímu kouření Z58.7). Kontakty na více než 40 Center pro závislé na tabáku: www.slzt.cz, ev. další info: www.koureni-zabiji.cz
 • Doporučení jak vybírat správnou velikost botiček u dětí: Velikost bot u dětí a nebo leták Obouváme správně své děti (Česká obuvnická a kožedělná asociace)
 • Elektronický receptář individuálně připravovaných léčivých přípravků (IPLP)
 • Vzdělávací portál pro zdravotnické profese: www.euni.cz
 • Cvičení pro děti při vadném držení těla: Cviky na vadné držení těla 
 • Psychomotorický vývoj 5-letých dětí a možnosti ovlivnění: Psychický vývoj u 5-letých dětí 
 • BMI kalkulačka pro děti: www.childrenbmi.com/cs a dětské percentilové grafy: www.iped.cz
 • Enuréza (noční pomočování) je velmi častá. Výskyt se udává až v 15% u 5 letých dětí, ve skupině adolescentů pak ještě 1-2%. Účinnost enuretického alarmu je cca 50-70%. Blíže na webu: https://www.enuretickyalarm.cz/

KontaktPediatrie JH
MUDr. Jindřich Slanina
MUDr. Jindřich Slanina, ml.
Telefon: +420 384 361 740

Stomatologie JH
MUDr. Eva Slaninová
MUDr. Oldřich Slanina
Telefon:+420 384 391 774