O nás

MUDr. Jindřich Slanina st., ukončil v r. 1976  Fakultu dětského lékařství Karlovy University v Praze. Po promoci nastoupil na dětské odd. v Jindřichově Hradci. V r. 1979 složil atestaci I. stupně  z pediatrie. To již rok pracoval na dětském obvodu v Jindř. Hradci. V r. 1983 absolvoval 1 měsíční školící místo v dětské nefrologii u pí. doc. MUDr. Ludmily Hradcové. Poté vedl 10 let okresní dětskou nefrologickou poradnu. V r. 1992 otevírá jako první v okrese privátní pediatrickou praxi, v témže roce absolvuje kurz  základů homeopatické terapie firmy Boiron v Praze. V roce 1995 získal kredit I. stupně IPVZ Praha v dětské akupunktuře pod vedením paní MUDr. Milady Barešové, ve stejném roce absolvuje i víkendové kurzy aurikuloakupunktury IDV PZ Brno u p. dr. Jaroslava Debefa v Ostravě. V poslední době sleduje a účastní se seminářů a mezinárodního kongresu Fyziologické regulační medicíny pořádaných fmou GUNA. Je členem Společnosti praktických lékařů pro děti a dorost a Společnosti praktických lékařů pro dospělé. 

V pediatrické ordinaci, kterou vede prakticky  od r. 1978, má dvě sestřičky - Lenku Dederovou, dětskou sestru a Jarmilu Tourkovou, všeobecnou sestru. Účastnili jsme se od r. 2000 opakovaně očkovacích studií pod vedením p. prof. Dr. Romana Primuly DrSc. Ordinace je nadstandartně vybavená -přístrojem CRP, močovým analysátorem, sonografickým přístrojem pro sonografii břicha, štítné žlázy a podkoží a především - spolehlivostí a vlídným přístupem k dětem a rodičům.
        


 


KontaktPediatrie JH
MUDr. Jindřich Slanina
MUDr. Jindřich Slanina, ml.
Telefon: +420 384 361 740

Stomatologie JH
MUDr. Eva Slaninová
MUDr. Oldřich Slanina
Telefon:+420 384 391 774