Více informací
 

Rozpis preventivních prohlídek od narození do 3let:

Po propuštění z porodnice (maminka by nás měla po propuštění z porodnice telefonicky kontaktovat), první návštěva probíhá většinou (dle domluvy) v domácím prostředí u novorozence.

  • Ve 2 týdnech.
  • V 6 týdnech (+ kontrolní vyšetření kyčlí na ortopedii).
  • Ve 2 měsících pouze očkování - zahájení očkování šestivalentní vakcínou, volitelné očkování proti pneumokokům.
  • Ve 3 měsících (+ kontrolní vyšetření kyčlí na ortopedii).
  • Ve 4 měsících, dále pak v 6, 8, 10, 12 měsících.
  • V 18 měsících.
  • Ve 3 letech.
     

Rozpis preventivních prohlídek od 3 let:

Od 3 let pak každé 2 roky. Tedy v 5, 7, …poslední výstupní prohlídka v 19 letech (předání výpisu z dokumentace zvolenému VPL - praktik pro dospělé). Na každou preventivní prohlídku je s sebou třeba přinést ranní moč.


KontaktPediatrie JH
MUDr. Jindřich Slanina
MUDr. Jindřich Slanina, ml.
Telefon: +420 384 361 740

Stomatologie JH
MUDr. Eva Slaninová
MUDr. Oldřich Slanina
Telefon:+420 384 391 774