Očkovací kalendář 2024 + očkování povinná (tučně)

Termín - věk dítěte

Nemoc

Očkovací látka

4. den -
6. týden

Tuberkulóza - jen u rizikových skupin

BCG vaccine SSI

2. měsíc

Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, hepatitida typu B, onem. vyvolaná Haemophilus influenzae typu B (1.dávka)


Infanrix hexa

Pneumokoková onemocnění* (1.dávka)

Prevenar 20, Vaxneuvance

3. měsíc

Meningokokové onemocnění B* (1.dávka)

Bexsero

4. měsíc

Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, hepatitida typu B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae typu B (2.dávka - ideální interval 2 měsíce od předchozí dávky)

Infanrix hexa

Pneumokoková onemocnění* (2.dávka - ideální interval je 2 měsíce od předchozí dávky)

Prevenar 20, Vaxneuvance

5. měsíc

Meningokokové onemocnění B* (2.dávka - ideální interval je 2 měsíce od předchozí dávky)

Bexsero

6. měsíc

Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, hepatitida typu B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae typu B (tato dávka bude podána pouze u nedonošených dětí < 37. týden)

Infanrix hexa

Pneumokoková onemocnění* (tato dávka bude podána pouze u dětí očkovaných Prevenar 20 nebo u nedonošených dětí < 37. týden)

Prevenar 20, Vaxneuvance

11.-15. měsíc

Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, hepatitida typu B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae typu B (3.dávka - bude podána v intervalu min. 6 měsíců od předchozí dávky)

Infanrix hexa

Pneumokoková onemocnění* (3.dávka - bude podána v intervalu min. 6 měsíců od předchozí dávky)

Prevenar 20, Vaxneuvance

12. měsíc

Meningokokové onemocnění B* (3.dávka - bude podána v intervalu min. 6 měsíců od předchozí dávky)

Bexsero

13.-18. měsíc

Spalničky, zarděnky, příušnice (1.dávka)

M-M-RVaxPro

12.-24. měsíc

Meningokokové onemocnění ACWY* (pouze 1 dávka)

Nimenrix

5.-6. rok

Spalničky, zarděnky, příušnice (2.dávka)

M-M-RVaxPro

Záškrt, tetanus, černý kašel (1.přeočkování)

Boostrix

10.-11. rok

Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna (2.přeočkování, děti narozené po 12.3.1999)

Adacel Polio

11.-15. rok

Rakovina děložního čípku* (2dávky, od 1.1.2018 hrazeno ZP i pro chlapce)

Gardasil 9

14.-16. rok

Meningokokové onemocnění B* (2 dávky, od 1.1.2022 hrazeno plně ZP)

Bexsero, Trumenba,  

Meningokokové onemocnění ACWY* (1 dávka, od 1.1.2022 hrazeno plně ZP)

Nimenrix, Menveo, Menquadfi

Tučně jsou zobrazena povinná očkování

Odkaz na legislativní podklad očkování k dispozici zde

* Očkování proti pneumokokům, meningokokům a rakovině děložního čípku není povinné, pouze dobrovolné, ale plně hrazené ze zdravotního pojištění (na základě úplného znění Zákona č. 48/1997 Sb., platného od 1.1.2010).


KontaktPediatrie JH
MUDr. Jindřich Slanina
MUDr. Jindřich Slanina, ml.
Telefon: +420 384 361 740

Stomatologie JH
MUDr. Eva Slaninová
MUDr. Oldřich Slanina
Telefon:+420 384 391 774