Toxikologie - otravy

- jako jedno z prvních v Evropě vzniká začátkem 60. let dvacátého století v tehdejším Československu Toxikologické Informační Středisko (TIS) při Všeobecné fakultní nemocnici v Praze. Od roku 1989 jsou informace z TIS poskytovány i široké veřejnosti (do té doby údaje z databáze přístupné pouze lékařům) a od roku 2008 je pak rozšířena konzultační činnost i na otravy zvířat. TIS disponuje databází obsahující více než 70.000 detailně vypracovaných hesel potenciálně škodlivých látek
 
- v každé domácnosti je doporučené mít pro případ otravy alespoň jedno balení aktivního (černého) uhlí pro každé dítě. Často podání několika tablet aktivního uhlí (např. Carbosorb nebo Carbotox) zamezí rozvoji příznaků akutní otravy nebo otravu alespoň zmírní
 
- rychlý kontakt u akutních otrav na tel.: 224 91 92 93 nebo 224 91 54 02, více informací pak na webu TIS: www.tis-cz.cz

KontaktPediatrie JH
MUDr. Jindřich Slanina
MUDr. Jindřich Slanina, ml.
Telefon: +420 384 361 740

Stomatologie JH
MUDr. Eva Slaninová
MUDr. Oldřich Slanina
Telefon:+420 384 391 774