Krizová intervence Informace

Linka bezpečí

(pro děti, mládež a studující do 26 let)

Linka: +420 116 111 (funkční i bez kreditu)

Web: www.linkabezpeci.cz

Zcela zdarma (číslo funguje i bez kreditu) pro děti, mládež a studující do 26 let. Pomoc s otázkami typu: Nevíš si rady? Ubližuje ti někdo? Bojíš se? Nedaří se ti v lásce? Rodiče ti nerozumí? Nezvládáš to?

NONSTOP Linka důvěry

(pro děti, rodiče, příbuzné, odborníky)

Telefon: +420 241 484 149

Mobil: +420 777 715 215

Web: www.ditekrize.cz

Problematika týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí

Krizové centrum RIAPS

(krizová intervence a psycholog. podpora)

Chelčického 39

130 00 Praha 3 - Žižkov

Telefon: 222 586 768 (od 8:00 do 16:00)

             222 582 151 (od 16:00 do 8:00)

Web: www.csspraha.cz

Krizové centrum RIAPS (Regionální Institut Akutních Psychosociálních Služeb) je zdravotnické zařízení poskytující péči plnoletým lidem, u nichž je v důsledku náročné životní situace ohroženo jejich duševní zdraví. Spojuje psychology, psychiatry, zdravotní sestry-terapeutky a sociální pracovnici do jednoho týmu, který pomáhá klientům při aktivním řešení jejich problémů. Používané metody jsou především krizová intervence, individuální a skupinová psychoterapie, relaxační techniky a jiná práce s tělem, farmakoterapie.

CENTRUM KRIZOVÉ INTERVENCE

(Psychiatrická nemocnice Bohnice)

Ústavní 91

181 02 Praha 8

Telefon: +420 284 016 666

Web: bohnice.cz/krizova-pomoc

Mohou využít všichni lidé, kteří se z jakýchkoli důvodů ocitli v krizové situaci, se kterou si aktuálně nevědí rady. Ta se může týkat nejrůznější oblastí života. Například:

  • Životní pohroma – ztráta někoho blízkého, rozchod, partnerská krize, ztráta zaměstnání, majetku, odchod do důchodu.
  • Propukající psychické potíže – deprese, úzkosti, panika, nutkavé myšlenky, pocity ohrožení, myšlenky na sebevraždu.
  • Při náhlém zhoršení zdravotního stavu u osob s léčeným psychiatrickým onemocněním.
  • V mnoha jiných situacích, které jedinec vnímá jako zátěžové

 


KontaktPediatrie JH
MUDr. Jindřich Slanina
MUDr. Jindřich Slanina, ml.
Telefon: +420 384 361 740

Stomatologie JH
MUDr. Eva Slaninová
MUDr. Oldřich Slanina
Telefon:+420 384 391 774